Bosch สว่านไขควงไฟฟ้าไร้สาย


                                                                               

 

สว่านไขควงไร้สาย GSR 3.6V Bosch

 

สว่านไขควงไร้สาย GSR 7.2-2 Bosch


 สว่านไขควงไร้สาย GSR 9.6-2 Bosch

 

สว่านไขควงไร้สาย GSR 12-2 Bosch

 

สว่านไขควงไร้สาย รุ่น GSR 14.4-2 Bosch

 สว่านไขควงไร้สาย GSR 10.8 LI-2 Bosch

 สว่านไขควงไร้สาย GSR 10.8 V-LIQ Bosch

 

สว่านไขควงไร้สาย GSR 14.4 V-LI-2 Bosch

 

สว่านไขควงไร้สาย GSR 10.8 V-LI Bosch

 

สว่านไขควงไร้สาย GSR 14.4 V-LI Bosch

 สว่านไขควงกระแทกไร้สาย GDR 10.8 V-LI Bosch

 

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย GDR 14.4 V-LI Bosch

 สว่านไขควงกระแทกไร้สาย GDS 14.4 V-LI Bosch

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย GSB 10.8 V-2-LI GEN2 Bosch

  

   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท