Makita เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า


 

 เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง 2 จังหวะ RBC413 ก้านแข็ง Makita

 เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง 4 จังหวะ EBH340R ก้านอ่อน Makita

 เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง 4 จังหวะ EBH340U ก้านแข็ง Makita

 


   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท