MAkTEC สว่านไขควงไฟฟ้าไร้สาย 

   

สว่านไขควงไร้สาย MT062SK (9.6V) Maktec

 

   

สว่านไขควงไร้สาย MT062SK2 (9.6V) Maktec

 

   

สว่านไขควงไร้สาย MT063SK (12V) Maktec

 

   

สว่านไขควงไร้สาย MT063SK2 (12V) Maktec

 

   

สว่านไขควงไร้สาย MT064SK (14.4V) Maktec

 

   

สว่านไขควงไร้สาย MT064SK2 (14.4V) Maktec

 

   

สว่านไขควงไร้สาย MT065SK (18V) Maktec

 

 

 

สว่านไขควงไร้สาย MT065SK2 (18V) Maktec

 

   

สว่านไขควงไร้สาย MT067SK2 (7.2V) Maktec

 

   

สว่านกระแทกไร้สาย MT080E (14.4V) Maktec

 

   

สว่านกระแทกไร้สาย MT081SK2 (18V) Maktec

 


   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท