Maktec สว่านกระแทก (โรตารี่)


                   

 

   

สว่านเจาะกระแทก 1/2" MT817 Maktec

 

   

สว่านเจาะกระแทก 1/2" MT811KX1 Maktec

 

   

สว่านเจาะกระแทก 5/8" MT814 Maktec

 

   

สว่านโรตารี่ 22 mm MT870 Maktec

   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท