Makita สว่าน/ไขควงไฟฟ้า 

สว่านไฟฟ้า 1/2" 6301 Makita (J)

 สว่านไฟฟ้า 3/8" 6401 Makita (J)

สว่านไฟฟ้า 1/4" 6501 Makita (J)

  

สว่านไฟฟ้า 3/8" 6412 Makita

สว่านไฟฟ้า 3/8" 6413 (Keyless) Makita

 

   

 

  


   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท