Makita สว่าน/ไขควงไฟฟ้าไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ 6010DWE (7.2V) Makita (J)

 

 สว่านแบตเตอรี่ 6261DWE (9.6V) Makita

 สว่านแบตเตอรี่ 6271DWE (12V) Makita

 

สว่านแบตเตอรี่ 6281DWE (14.4V) Makita

 สว่านไขควงแบตเตอรี่ 6723DW (4.8V) Makita

    

สว่านไขควงไร้สาย DF330DWE (10.8V) Makita

  

 สว่านไขควงไร้สาย (DDF)BDF343SHE (14.4V) Makita

 

 สว่านไขควงกระแทกไร้สาย (DHP)BHP343SHE (14.4V) Makita

 

 สว่านไขควงไร้สาย (DDF)BDF453SHE (18V) Makita

   

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย (DHP)BHP453SHE (18V) Makita

    

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย TD090DW (10.8V) Makita

    

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย TD090DWE (10.8V) Makita


   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท