Makita เครื่องขัดกระดาษทราย


 

 เครื่องขัดกระดาษทรายสั่น BO4901 Makita (J)

 
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 9401 4"x24" Makita (J)

 เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 9403 4"x24" Makita (J)

 เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 9924DB 3"x24" Makita (J)

 เครื่องขัดกระดาษ 7" 9218SB Makita (J)

 เครื่องขัดสี/เงา 9218BL Makita (J)

 เครื่องขัดกระดาษทรายสั่น BO3710 Makita

 เครื่องขัดกระดาษทรายสั่น BO3711 Makita

 เครื่องขัดกระดาษทรายสั่น BO4565 Makita

เครื่องขัดกระดาษทรายสั่น BO4558 Makita

  


   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท